Przygotowaliśmy dla naszych klientów ofertę w zakresie dzierżawy kontenerów. Prowadzimy ich wynajem zarówno na krótki, jak i długi termin. Zapewniamy elastyczne i atrakcyjne finansowo warunki dzierżawy, które ustalamy zawsze indywidualnie z klientem. Jesteśmy mu w stanie dostarczyć kontenery w dobrym stanie technicznym o różnej pojemności w ilości zgodnej z jego aktualnymi potrzebami.

    Kiedy warto zdecydować się na dzierżawę kontenerów?

    Prowadzeniu prac budowlanych lub remontowych towarzyszy zawsze wytwarzanie odpadów. Nie da się tego uniknąć, dlatego warto zastanowić się, jak nimi gospodarować. Ważne jest, aby ich obecność nie wpłynęła na tempo i jakość realizowanych robót ani nie stanowiła zagrożenia. Dlatego dobrze jest je odpowiednio składować. Doskonale nadają się do tego kontenery na gruz. Pozwalają one umieścić wszystkie powstające na bieżąco odpady w jednym miejscu, co znacznie ułatwia ich późniejsze usunięcie z terenu. W efekcie po zakończeniu prac nie trzeba poświęcać dodatkowego czasu na ich zbieranie.

    Dzierżawić czy kupić kontener?

    Dla klientów indywidualnych, którzy realizują prace budowlane lub remontowe w swoim obiekcie, znacznie lepszą opcją niż zakup jest dzierżawa kontenera. Przemawiają przede wszystkim względy praktyczne i finansowe. Jednak również dla firm budowlanych wynajem może okazać się atrakcyjny. Te działające na mniejszą skalę nie będą musiały w efekcie ponosić dodatkowych kosztów związanych z transportem i przechowywaniem kontenerów. Dla tych większych dzierżawa może stanowić uzupełnienie posiadanego stanu przy realizacji dużych inwestycji.