O Selectbud

żółty konterenr na budowieSelectbud jest odpowiedzialna firmą działającą na rzecz czystego, niezaśmieconego środowiska. Racjonalna gospodarka odpadami jest obowiązkiem każdego – czy to osoby prywatnej czy właściciela firmy. Dzięki naszym usługom klienci korzystający z oferty naszej firmy mogą zadbać o swoje otoczenie i mieć realny wpływ na ochronę środowiska.

 

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się wywozem odpadów i wynajmem kontenerów przeznaczonych do wywozu odpadów budowlanych, w tym gruzu innych materiałów sypkich oraz materiałów podlegających recyclingowi. Do dyspozycji klientów oddajemy solidne i nowoczesne kontenery. Są one wykorzystywane są do składowania i wywozu:

 

  • odpadów zmieszanych,
  • odpadów budowlanych,
  • ziemi i materiałów sypkich,
  • odpadów zielonych (trawa, trociny, pozostałości z wycinki drzew).

 

Dostarczamy kontenery na:

  • odpady zmieszane,
  • odpady budowlane,
  • ziemię,
  • odpady zielone (trawa, trociny, pozostałości z wycinki drzew).

 

Posiadamy niezbędne pozwolenia

Świadczymy usługi w zakresie transportu i składowania odpadów. Mamy wszelkie niezbędne pozwolenia pozwalające nam na wykonywanie tego typu działalności. Są one przy tym potwierdzeniem naszych kompetencji i rzetelności w realizowaniu powierzonych nam zleceń.

orły recyklingu 2022

orły recyklingu 2021

 

Rzetelność i solidność

Swoją pracę wykonujemy rzetelnie, ściśle przestrzegając punktualności oraz przepisów prawnych związanych z gospodarką odpadami. Dzięki temu nasi klienci mogą spodziewać się profesjonalnego, w pełni bezpiecznego transportu odpadów.

 

Potrzebujesz pomocy?

Obok samego świadczenia usług wynajmu kontenerów i wywozu odpadów zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie w zakresie wywiązywania się z obowiązków względem przepisów traktujących o odpadach i ochronie środowiska. Pomagamy w przygotowaniu Karty przekazania odpadów w systemie BDO, także doradzamy w sprawie ewidencji i klasyfikacji odpadów.

Nasz nr BDO: 000044233
Jesteśmy laureatem konkursu „ORŁY RECYKLINGU" 2021 oraz „ORŁY RECYKLINGU" 2022