Załadunek gruzu do kontenera. Jak robić to prawidłowo?

robotnik i pomarańczowy kontenerKontenery gruzu znacznie usprawniają wykonywanie remontów i prac budowlanych. Robotom tym zwykle towarzyszy olbrzymia ilość odpadów, które wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Brak zarządzania powstającymi odpadami mógłby zakłócić proces budowy i realizacji wszelkich prac. Z tego względu jedną z pierwszych rzeczy, o którą trzeba zadbać na terenie budowy, jest organizacja miejsca składowania odpadów oraz harmonogramu ich wywozu. Jak załadowywać kontenery?

DLACZEGO DZIERŻAWA KONTENERA JEST OPŁACALNA?

Wielkość i wytrzymałość pojemników na odpady budowlane pozwala zagospodarować gruz bez względu na źródło jego pochodzenia. Gruz z kontenerów jest od razu gotowy do procesu recyklingu i ponownego zagospodarowania jak budowa dróg czy różnego rodzaju umocnień. Ważną zaletą kontenerów jest dostępność pojemników na gruz w różnej pojemności, począwszy od 3,5 m3 do 7 m3

 

JAKIE ZASADY OBOWIĄZUJĄ PODCZAS ZAŁADOWYWANIA KONTENERÓW?

W przypadku pojemników na gruz bezwzględnie trzeba trzymać jednorodności odpadów. Nie można do nich wrzucać innego rodzaju resztek z budowy typu: wełna mineralna i szklana, odpady niebezpieczne np.: chemikalia, aerozole, oleje, inne ciecze niebezpieczne, baterie, azbest, eternit, materiały niebezpieczne, odpady biodegradowalne (np. odpady zielone, krzewy, kłącza, trawy), sprzęt elektryczny czy elektroniczny, świetlówki.

Na szczęście istnieje całkiem spora ilość odpadów pobudowlanych i gruzu, która może bez przeszkód lądować w pojemnikach. Zamawiając kontener na gruz, zawsze ustala się termin jego odbioru. Zapełniając je, należy unikać przeładowania. Gruz nie może sięgać powyżej wysokości burt. Wszystko ze względów bezpieczeństwa i fizycznych możliwości przewozu pojemnika z gruzem. Zbyt duża ilość gruzu może być podstawą do odmowy wykonania usługi wywozu gruzu. Taka usługa byłaby zbyt dużym zagrożeniem bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.