Wywóz odpadów budowlanych w myśl przepisów

pomarańczowa ciężarówkaPodczas każdej budowy, renowacji czy remontu obiektów budowlanych powstaje bardzo duża ilość odpadów w postaci gruzu oraz różnorodnych śmieci, w tym pozostałości po materiałach budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostałości tego rodzaju nie można składować na podwórku ani wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci, gdyż grozi nam poważna kara grzywny. Co zatem powinniśmy zrobić z odpadami budowlanymi, aby postąpić zgodnie z prawem?

 

JAKIE PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄ SKŁADOWANIE I WYWÓZ ODPADÓW BUDOWLANYCH?

Śmieci w postaci różnorodnych niepotrzebnych pozostałości, a także gruz nie stanowią obiektu budowlanego i zaliczane są do odpadów budowlanych. Ich gromadzenie nie można więc zakwalifikować do kategorii “prac budowlanych” zgodnie z ustawą Prawa budowlanego z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W praktyce oznacza to więc, że organy nadzoru budowlanego nie mają stosownych kompetencji do tego, aby ingerować w sprawę gromadzonych odpadów czy gruzu na terenie osób prywatnych.

Nie oznacza to jednak, że nie istnieją żadne przepisy dotyczące odpadów budowlanych, jednak nie znajdziemy ich w Prawie budowlanym, a w Ustawie z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz Ustawie z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

 

CO ZATEM ZROBIĆ Z ODPADAMI BUDOWLANYMI?

Duże ilości gruzu, zalegające stosy cegieł i pustaków, niepotrzebne elementy innych materiałów budowlanych, folie, zepsute wiadra, puszki po farbach, klejach, zaprawach itd. – tak najczęściej wygląda “krajobraz” po budowie lub remoncie. Bardzo często nie do końca wiadomo, co z takimi odpadami zrobić. Najprościej byłoby wyrzucić je do kosza, jednak do standardowego kontenera przeznaczonego na odpady komunalne. Przechowywanie ich na terenie budowy to marnowanie cennego miejsca, a poza tym w końcu i tak trzeba będzie pozbyć się tych śmieci. Poza tym za składowanie gruzu w obrębie posesji można otrzymać bardzo wysoki mandat. Co zatem zrobić?

Przede wszystkim można zaopatrzyć się w specjalny kontener na gruz, w którym można składować ten rodzaj odpadów. Oprócz tego można zamówić w naszej firmie usługę zakresu wywozu odpadów budowlanych. Działamy na terenie Tarnowa, Brzeska, Bochni oraz okolicznych miejscowości. Wśród wywożonych i utylizowanych przez nas nieczystości znajdują się gruz, śmieci pobudowlane, odpady zielone, ziemia oraz materiały wielkogabarytowe. W sprawnej realizacji zleceń pomaga nam nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowana, doświadczona załoga.