Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

gruz 01Efektem ubocznym prac budowlano-remontowych jest pojawienie się gruzu, czyli pokruszonego betonu i kawałków cegieł, pustaków, dachówek lub kafelków. Tego rodzaju odpadów nie wolno, jak wiadomo, wrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, co zaznaczono w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku. Nie ma też oczywiście mowy o wywożeniu ich na dzikie wysypiska leśne, o czym przeczytamy w artykule 162 Kodeksu Wykroczeń: „kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny”. Niezgodne z prawem jest również składowanie odpadów na własnej działce, o czym mówi artykuł 117 tego samego kodeksu, dotyczący utrzymywania czystości i porządku w obrębie nieruchomości.

JAK POZBYĆ SIĘ GRUZU ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM?

Odpady budowlane zawieźć trzeba do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych albo do punktów recyklingowych. Wcześniej natomiast trafić powinny do specjalnych worków (tak zwanych „Big Bagów”) albo do kontenerów. Zwykle urząd gminy albo administracja osiedla zobowiązuje się do odbierania gruzu od mieszkańców, ale tylko na ściśle określonych warunkach i w ograniczonym zakresie. Dlatego w przypadku prac budowlano-remontowych prowadzonych na większą skalę najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług firmy zajmującej się wywozem odpadów budowlanych. Decydując się na takie rozwiązanie otrzymamy gwarancję, że pod naszą nieruchomość trafią worki lub kontenery o wystarczającej pojemności. I że odebrane zostaną we wskazanym przez nas terminie.

Co istotne, większość gruzu nadaje się do recyklingu. Oczyszczony w przesiewaczu, a później rozdrobniony w kruszarce może zostać wykorzystany do produkcji mieszanek betonowych. Przyda się także do budowy dróg, wyrównywania terenu albo usypywania wałów przeciwpowodziowych. Dlatego zgodny z przepisami wywóz odpadów budowlanych ma tak duże znaczenie.