Rodzaje kontenerów na odpady

dwa konteneryKontenery na odpady różnią się między sobą przede wszystkim ze względu na ich wielkość i tak też przebiega kryterium podziału. Dlatego przed wybraniem właściwego kontenera powinniśmy zastanowić się nie tylko nad rodzajem odpadów, które będziemy w nim umieszczali, lecz przede wszystkim nad ich ilością. Od niej bowiem zależeć będzie wybór właściwego pojemnika.

 

KONTENERY TYPU MULDA

Kontenery typu Mulda to małe, odkryte kontenery o pojemnościach 2m3 lub 3m3 . Nadają się przede wszystkim do wywozu gruzu oraz odpadów budowlanych, a także do składowania ziemi i innych materiałów sypkich. Najlepiej nadadzą się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, takich jak podwórza kamienic, wąskie wjazdy, podwórza przed blokami czy wąskie chodniki. Nieco większe to te do 7m3

ŚREDNIE I DUŻE KONTENERY

Kontenery średnie to te o wielkości 7m3. Służą przede wszystkim do składowania i wywozu gruzu oraz odpadów komunalnych.

Z kolei największe kontenery na odpady budowlane, a także na wielkogabarytowe odpady komunalne, to kontenery o pojemności 34m3. One także służą do gromadzenia i wywozu odpadów zielonych, czyli:

  • kory
  • gałęzi
  • liści

BIG BAG

Niezwykłą popularnością cieszą się także obecnie kontenery typu big bag. Są to elastyczne kontenery, używane przede wszystkim przez właścicieli domków jednorodzinnych, mieszkańców kamienic oraz bloków w trakcie remontu czy budowy.

Ich konstrukcja została specjalnie wzmocniona, między innymi poprzez profesjonalne uchwyty, które są niezwykle pomocne podczas transportu i rozładunku.

Śmieci budowlane to nie jedyny rodzaj odpadów, które możemy gromadzić w big bagach. Podobnie jak duże kontenery, doskonale nadawać się będą do zbierania trawy, liści, wiór oraz trocin.

KONTENERY CIĘŻKIE

Z kolei do przewozu ładunków ciężkich służą specjalne rodzaje kontenerów, czyli kontener z otwartym dachem, kontener o bokach otwartych oraz kontener z otwartym dachem i bokiem.

 

Kontenery z otwartym dachem przewożą ładunki masowe, o bokach otwartych ładunki ponadnormatywne, a te z otwartym dachem i bokiem ciężkie i gabarytowe.