Prawidłowy wywóz odpadów budowlanych w kontekście ochrony środowiska

gruzWywóz odpadów budowlanych często kojarzony jest z obowiązkiem, który należy wykonać, by nie dostać grzywny w wysokości 500 złotych. Warto jednak również zwrócić uwagę na skutki, jakie mogą przynieść dla środowiska, na przykład przez nielegalny wywóz do lasu czy spalenie. Należy pamiętać, że część materiałów budowlanych zawiera niebezpieczne substancje. Z drugiej strony niektóre z nich zawierają cenne surowce, które nadają się do recyklingu lub odzysku. Co zrobić z odpadami budowlanymi i jakie ma to znaczenie w kontekście ochrony środowiska?

RECYKLING I PRAWO

Kwestie dotyczące recyklingu odpadów budowlanych zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Wprowadzono w nich wytyczne dotyczące zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych przy uwzględnieniu kwestii recyklingu, trwałości obiektów budowlanych oraz wykorzystania materiałów przyjaznych środowisku i powtórnie przetworzonych. Istotne jest także rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu odpadów. Polska zobowiązała się wówczas do recyklingu i przygotowania do ponownego użycia bądź odzysku odpadów budowlanych (innych niż niebezpieczne) na poziomie 50% w 2018 roku, a w 2020 na poziomie 70%. Właśnie dlatego legalny i właściwy odbiór oraz wywóz odpadów budowlanych jest tak ważny.

 

JAK TO ZROBIĆ?

W przypadku niewielkich ilości odpadów budowlanych mogą one zostać odebrane przez gminę w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednak jeśli przekroczy ona normę, konieczny będzie ich samodzielny wywóz. W takich przypadkach z pomocą przychodzi do Państwa odbiór gabarytów przez naszą firmę z Brzeska lub Tarnowa. Bez problemu dobierzemy odpowiednie kontenery na gruz, a następnie odbierzemy je, gdy będą zapełnione w dogodnym dla Państwa terminie.

Racjonalna gospodarka odpadami jest obowiązkiem każdego z nas. Należy pilnować, by przechowywanie i gospodarowanie śmieci odbywało się w sposób zgodny z przepisami, a także w kontekście ochrony środowiska. Jest to szczególnie trudne w przypadku odpadów wielkogabarytowych czy szkodliwych, dlatego wychodzimy naprzeciw różnym, oczekiwaniom i zapewniamy pomoc w ich gromadzeniu czy wywozie. Dzięki temu możecie mieć Państwo również pewność, że przyczyniacie się do ochrony środowiska, ponieważ część odpadów budowlanych spełnia wymagania, by oddać je do recyklingu.