Jak przygotować się na podstawienie kontenera na odpady?

Zazwyczaj powstawanie odpadów pobudowlanych, wielkogabarytowych czy gruzu generuje konieczność wynajęcia kontenera na odpady, które zostaną odpowiednio zutylizowane. Jak przygotować teren posesji na podstawienie, eksploatację i odbiór kontenera?

PO PIERWSZE - ZADBAJ O POZWOLENIA

Jeśli jesteś właścicielem terenu, na którym ma stanąć kontener, to problem ten Cię nie dotyczy. Jeśli natomiast planujesz remont mieszkania w budynku wielorodzinnym lub w miejskiej, ciasnej zabudowie, musisz zadbać o to, aby uzyskać pozwolenie od zarządcy lub właścicieli terenu, gdzie zostanie podstawiony kontener. Brak takiego pozwolenia może sporo kosztować, jeśli właściciele posesji będą nieustępliwi.

PO DRUGIE - ZNAJDŹ DOBRE MIEJSCE 

Ciężarówka, która przyjeżdża z pustym kontenerem na gruz, może ważyć ok. 15-16 ton, natomiast przy odbiorze pełnego kontenera, masa całkowita może sięgać 20 ton. Dlatego podstawowym zadaniem jest wybór takiego miejsca, by ciężarówka mogła bez problemu wjechać i wyjechać z pustym oraz pełnym kontenerem. Wymaga to udostępnienia szerokiej, ubitej, pustej drogi. Jeśli takiej brakuje, musisz uzyskać pozwolenie na skorzystanie z chodnika lub pasa drogowego. W przeciwnym razie może się okazać, że będziesz musiał dodatkowo płacić za wyciąganie ciężarówki, jeśli ta zakopie się w grząskim gruncie.

Zwróć również uwagę na to, żeby kontener nie zajmował używanych miejsc parkingowych oraz dróg pożarowych, a także nie przeszkadzał w normalnym użytkowaniu terenu i nie stanowił zagrożenia dla przechodniów. Nie warto ustawiać również kontenerów w pobliżu i pod drzewami z nisko osadzonymi gałęziami, aby żadne odpady czy element kontenera nie zaczepił się o wystające gałęzie. Warto natomiast zadbać o to, aby kontener nie niszczył terenów zielonych, traw czy krzewów w otoczeniu.