Ekologia kontra odpady budowlane

dwa konteneryOdpady budowlane, których duża ilość pojawić się może nawet przy niewielkim remoncie, nie są przyjazne środowisku. Szczególnie, że znajdziemy wśród nich nie tylko gruz, ale także materiały toksyczne. Tego rodzaju odpadów nie wolno wrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, co zaznaczono w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku. Nie można też wywozić ich do lasu, o czym przeczytamy w artykule 162 Kodeksu Wykroczeń. Za jedno i drugie grozi nam grzywna.

Co więcej, niewłaściwie składowane odpady budowlane emitować mogą groźne substancje do gleby i wody, dlatego tak ważne jest, żeby trafiły do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych albo do punktów recyklingowych. Zawieźć je tam może firma zajmująca się wywozem opadów budowlanych. Na szczęście istnieją bowiem sposoby na to, żeby zminimalizować negatywny wpływ takich odpadów na środowisko naturalne i ponownie wykorzystać znaczną część z nich.

 

RECYKLING ODPADÓW BUDOWLANYCH

W punkcie recyklingu odpady umieszcza się najpierw w przesiewaczu. Maszyna ta dokonuje automatycznej segregacji, polegającej na oddzieleniu gruzu od śmieci drewnianych, metalowych i plastikowych. Oczyszczony gruz ląduje następnie w kruszarce, która może rozdrobnić go do postaci żwiru albo nawet ziaren o średnicy milimetra. W ten sposób powstaje kruszywo o bardzo wielu zastosowaniach. Można użyć go do produkcji mieszanek betonowych, a także wykorzystać podczas budowy domów, mostów, dróg albo do wysypywania nawierzchni ścieżek, tarasów czy nawet boisk albo kortów tenisowych. Recyklingowany gruz nadaje się także do wyrównywania terenu albo wznoszenia wałów przeciwpowodziowych.

 

A co z innymi odpadami? Substancje chemiczne poddaje się utylizacji, a rozdrobnione drewno trafić może do płyt wiórowych albo do ekologicznych spalarni jako biomasa. Natomiast większość odpadów metalowych, jak pręty zbrojeniowe lub rury, można poddać recyklingowi na takich samych zasadach jak złom pochodzący z innych źródeł.