Czy by wynająć kontener na gruz, trzeba uzyskać specjalne pozwolenie?

brązowy domMożliwość korzystania z kontenera na gruz może niekiedy wymagać posiadania odpowiedniego zezwolenia. W jaki sposób je zdobyć i kiedy jest to konieczne?

KIEDY POTRZEBNE JEST POZWOLENIE NA USTAWIENIE KONTENERA NA GRUZ

Dzięki kontenerom na gruz łatwo pozbywamy się odpadów poremontowych, zużytych mebli czy ram okiennych i drzwiowych. Nie musimy przy tym samodzielnie zajmować się ich wywozem i utylizacją – zatroszczy się o to firma, od której wynajęliśmy zbiornik.

Konieczność uzyskania pozwolenia wiąże się z miejscem, w którym zamierzamy ustawić kontener. Oznacza to, że w przypadku lokalizacji na prywatnej działce nie mamy takiego obowiązku. Jedyne, o co musimy zadbać, to ustawienie pojemnika w taki sposób, by nie zastawiał przejazdu, oraz by wynajmująca go nam firma nie miała trudności z późniejszym odebraniem go.

Jeżeli jednak zamierzamy ustawić kontener na gruz na terenie nieruchomości wspólnej – np. na podwórzu pod blokiem – musimy mieć na to zgodę spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Uzyskanie jej nie stanowi zwykle problemu i nie wymaga wiele czasu.

Sytuacja prezentuje się trudniej w przypadku, gdy jesteśmy zmuszeni postawić kontener na chodniku, ulicy lub pasie zieleni. Tu potrzebne będzie nam pozwolenie wydane przez organ będący właścicielem tego terenu – czyli urząd gminy, urząd miejski, powiatowy lub wojewódzki. Ponieważ zaś obowiązują nas terminy narzucone przez daną jednostkę administracyjną, na zgodę możemy czekać nawet do dwóch tygodni. Dlatego dobrym pomysłem jest złożenie wniosku odpowiednio wcześnie.

 

KOSZT POSTAWIENIA KONTENERA NA GRUZ

Postawienie zbiornika na prywatnej działce oczywiście nie wymaga od nas żadnych dodatkowych opłat. Zazwyczaj możemy również liczyć na darmowe udostępnienie miejsca przez spółdzielnię. Natomiast w przypadku ustawienia kontenera na terenie publicznym stawki ustalane są przez jednostkę administracyjną i mogą sięgać kilkunastu złotych za dobę. Dokładna cena jest zależna od miejsca, które wybraliśmy. Nie warto przy tym pozwalać, by poniosła nas niecierpliwość w związku z przedłużającymi się procedurami urzędowymi. Jeżeli postawimy kontener bez zezwolenia, zostaniemy obciążeni karą grzywny o dziesięciokrotnej wartości stawki obowiązującej na danym terenie.