Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

czerwony kontenerZgodnie z obowiązującym prawem, odpady budowlane to śmieci, powstające podczas budowy domu lub wykonywaniu prac remontowo-wykończeniowych. Będą to także elementy, pozostałe po demontażu instalacji, ocieplaniu budynków, czy burzeniu ścianek.

Zgodnie z obowiązującym prawem, odpady budowlane to śmieci, powstające podczas budowy domu lub wykonywaniu prac remontowo-wykończeniowych. Będą to także elementy, pozostałe po demontażu instalacji, ocieplaniu budynków, czy burzeniu ścianek.

Zaliczamy do nich zatem takie odpady jak:

  • resztki glazury i terakoty
  • gruz: betonowy, ceramiczny i ceglany
  • resztki tapet i wykładzin,
  • resztki paneli podłogowych
  • resztki płyt gipsowo-kartonowych

Część z nich nadawać się będzie do recyklingu, a część stanowić będzie potencjalne zagrożenie dla środowiska. Każdy organizator budowy ma obowiązek usunąć odpady w odpowiedni sposób, najlepiej korzystając w tym celu z usług wyspecjalizowanej firmy.

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej klasyfikacji gruzu, najpopularniejszego odpadu budowlanego.

 

GRUPA I

Grupa I oznacza gruz czysty, czyli niezanieczyszczony innymi odpadami.

Należą do niego odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, a także gleba, ziemia i kamienie.

 

GRUPA II

Grupa II to gruz zmieszany, czyli zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, gruzu ceramicznego oraz innych elementów wyposażenia. Taki gruz może zawierać terakotę, glazurę, płytki ceramiczne, elementy armatury, siatki montażowe z klejem i kawałkami tynku.

Pamiętajmy, że jeśli w takim gruzie znajdzie się styropian, wełna mineralna czy szkło, wówczas nie powinny one przekraczać 5% pojemności kontenera.

Jednak kategoria gruzu zmieszanego nie oznacza, że może on zawierać wszystko. Niedopuszczalna jest w nim obecność odpadów niebezpiecznych, butelek PET, opakowań po chemii gospodarczej, szkła butelkowego i opakowaniowego, a także worków po materiałach budowlanych. Nie mogą się znaleźć w nim wiaderka po cemencie i farbach, wykładziny oraz dywany.

 

GRUPA III

Ostatnia kategoria gruzu to gruz z grupy III. Będą to zmieszane odpady z budowy, folie malarskie, drewno, profile metalowe, deski, kartony, a nawet panele ścienne i podłogowe, tynki i futryny.

 

Styropian, wełna mineralna i szkło nie może przekraczać 5% pojemności kontenera.