Co się dzieje z odpadami budowlanymi składowanymi w kontenerach?

plac budowyChcąc pozbyć się odpadów po remoncie lub pozostałości z placu budowy, zazwyczaj wynajmujemy kontenery na gruz. Co jednak dzieje się z naszymi odpadami już po tym, jak zostaną wywiezione?

DOKĄD TRAFIAJĄ ODPADY POREMONTOWE ODEBRANE PRZEZ FIRMĘ ZAJMUJĄCĄ SIĘ WYWOZEM?

Możemy łatwo uporać się z pozostałościami budowlanymi, wynajmując odpowiedni kontener do ich wywozu. Po zakończeniu prac przedstawiciele firmy odbiorą go od nas razem z zawartością. Jeżeli należymy do osób, którym nie jest obojętna ochrona środowiska, warto, byśmy poznali drogę, jaką przebywają śmieci, począwszy od momentu zabrania ich z naszej posesji.

Przedsiębiorstwa, które oferują wywóz odpadów budowlanych, w miarę możliwości starają się poddawać je recyklingowi – niestety, niektóre z nich nie zawsze mogą zostać przetworzone. Z tego powodu wywożone są one na wydzielone do tego celu wysypiska, na których składuje się je w bezpieczny i ekologiczny sposób – tak, by obecne w nich szkodliwe składniki nie mogły przeniknąć do ziemi, powietrza czy wód gruntowych. W takiej formie odpady czekają na przewiezienie do spalarni.

Większość śmieci produkowanych na budowie lub podczas remontu podlega na szczęście recyklingowi – jak np. gruz, który najpierw zostaje starannie oczyszczony, później zaś zmielony. Ponieważ resztki cegieł i betonu to materiały twarde i trudne w obróbce, związane z tym działania wymagają wykorzystania specjalistycznych maszyn. Tak powstałe kruszywo może zostać powtórnie wykorzystane – np. jako element umocnienia fundamentów czy wałów powodziowych lub składnik mieszaniny, z której powstanie asfalt.

 

Do powtórnego wykorzystania nadają się również wszelkie odpady kwalifikujące się jako złom – czyli np. stalowe pręty zbrojeniowe czy produkty z żeliwa lub metali kolorowych. Zebrane przedmioty zostają oczyszczone, a później przetopione na nowo. Do recyklingu przekazane zostaną także elementy drewniane – jak deski, ramy okienne czy ościeżnice. W zależności od stanu zachowania zostaną one przerobione na biomasę lub materiały drewnopochodne. Te ostatnie posłużą z kolei do produkcji mebli, parapetów i innych przedmiotów codziennego użytku.