Co dzieje się z odpadami gabarytowymi po odbiorze?

Odpady gabarytoweZgodnie z prawem, każda gmina ma obowiązek wywozić odpady komunalne, zatrudniając do tego wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Wywóz odpadów gabarytowych również jest w zakresie ich działalności. Co się dzieje z takimi gabarytami po ich wyrzuceniu do kontenera? Czy trafiają do sortowni, jak odpady komunalne?

Co zaliczamy do opadów wielkogabarytowych, które są przyjmowane?

Ogólnie rzecz biorąc, są to odpady nie mieszczące się w standardowych pojemnikach, przeznaczonych na śmieci. Tego rodzaju odpady pojawiają się często w trakcie remontów i przeprowadzek. Wyrzuca się je do specjalnie podstawionych kontenerów na odpady wielkogabarytowe. Do gabarytów zalicza się takie rzeczy, jak kanapy, wersalki, stoliki, krzesła, drzwi, materace, dywany, regały, sprzęt rowerowy, wózki dziecięce, deski do prasowania, suszarki do prania itd.

Nie są przyjmowane, ani uznawane za gabaryty, takie śmieci jak elektrośmieci, odpady sanitarne, części samochodowe, odpady poremontowe, budowlane, rozbiórkowe. Do tego rodzaju odpadów zaleca się wynajem oddzielnych kontenerów na odpady.

Co dalej z gabarytami?

Odpady wielkogabarytowe, tak jak pozostałe rodzaje odpadów, trafiają do zakładów utylizacji odpadów, które posiadają specjalne instalacje do przetwarzania gabarytów. W zakładzie odpady wielkogabarytowe są starannie selekcjonowane i rozdrabniane, a następnie przetwarzane i ponownie wprowadzane jako surowce po recyklingu. Wiele części odpadów można wykorzystać jako alternatywne paliwo, np. drewniane elementy mebli, tworzywa sztuczne, tapicerki. Tam, gdzie jest to konieczne, wykonuje się ręczny demontaż odpadów i selekcję ich części. Wstępna selekcja odpadów wielkogabarytowych jest niezbędna, aby w dalszych procesach technologicznych wykluczyć udział niebezpiecznych i szkodliwych odpadów.