Kim jesteśmy?

Selectbud jest odpowiedzialna firmą działającą na rzecz czystego, niezaśmieconego środowiska. Racjonalna gospodarka odpadami jest obowiązkiem każdego – czy to osoby prywatnej czy właściciela firmy. Dzięki naszym usługom klienci korzystający z oferty naszej firmy mogą zadbać o swoje otoczenie i mieć realny wpływ na ochronę środowiska.

Czym się zajmujemy?

 

Zajmujemy się wywozem odpadów i wynajmem kontenerów przeznaczonych do wywozu odpadów budowlanych, w tym gruzu innych materiałów sypkich oraz materiałów podlegających recyclingowi. Do dyspozycji klientów oddajemy solidne i nowoczesne kontenery. Są one wykorzystywane są do składowania i wywozu:

 

– odpadów zmieszanych,

– odpadów budowlanych,

– ziemi i materiałów sypkich,

– odpadów zielonych (trawa, trociny, pozostałości z wycinki drzew).

 

Dostarczamy kontenery na:

-odpady zmieszane,
-odpady budowlane,
-ziemię,
-odpady zielone (trawa, trociny, pozostałości z wycinki drzew).

Posiadamy niezbędne pozwolenia

Świadczymy usługi w zakresie transportu i składowania odpadów. Mamy wszelkie niezbędne pozwolenia pozwalające nam na wykonywanie tego typu działalności. Są one przy tym potwierdzeniem naszych kompetencji i rzetelności w realizowaniu powierzonych nam zleceń.

Rzetelność i solidność

Swoją pracę wykonujemy rzetelnie, ściśle przestrzegając punktualności oraz przepisów prawnych związanych z gospodarką odpadami. Dzięki temu nasi klienci mogą spodziewać się profesjonalnego, w pełni bezpiecznego transportu odpadów.

Potrzebujesz pomocy?

Obok samego świadczenia usług wynajmu kontenerów i wywozu odpadów zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie w zakresie wywiązywania się z obowiązków względem przepisów traktujących o odpadach i ochronie środowiska. Przygotowujemy dla nich Karty przekazania odpadów w systemie BDO, także doradzamy w sprawie ewidencji i klasyfikacji odpadów.

Nasz nr BDO: 000044233
Jesteśmy laureatem konkursu „ORŁY RECYKLINGU”

Orły recyklingu - wynajem kontenerów na śmieci Tarnów