Kim jesteśmy?

Racjonalna gospodarka odpadami jest obowiązkiem każdego – czy to osoby prywatnej czy właściciela firmy. Nasza firma specjalizuje się w wywozie śmieci solidnymi i nowoczesnymi kontenerami.

Czym się zajmujemy?

Dostarczamy kontenery na:

-odpady zmieszane,
-odpady budowlane,
-ziemię,
-odpady zielone (trawa, trociny, pozostałości z wycinki drzew).

Posiadamy niezbędne pozwolenia

Świadczymy usługi w zakresie transportu i składowania odpadów. Posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia

Rzetelność i solidność

Swoją pracę wykonujemy rzetelnie, ściśle przestrzegając punktualności oraz przepisów prawnych związanych z gospodarką odpadami.

Potrzebujesz pomocy?

Dla naszych klientów przygotowujemy karty przekazania odpadów, a także doradzamy im w sprawie ewidencji i klasyfikacji odpadów